Liečebná telesná výchova

Liečebná telesná výchova

Liečebná telesná výchova (po úrazoch, operáciach chrbtice a kåbov, pri chybnom držaní tela, plochonoží, neurologických ťažkostiach a podobne)

Základnými cieľmi LTV sú: obnova, úprava, zlepšenie, zvýšenie funkčných možností a schopností jedinca.

Uvedené ciele dosahujeme telesným cvičením ktoré je zamerané, metodicky vybrané a dávkované podľa konkrétnych porúch zdravia alebo, na jeho udržiavanie.Klient dostane zostavu nápravných cvičení na doma, alebo v prípade potreby chodí na cvičebné lekcie pod vedením fyzioterapeuta niekoľko krát do týždňa.