Mäkké a mobilizačné techniky

Mäkké a mobilizačné techniky

Mäkké techniky alebo manipulácia mäkkých tkanív predstavuje liečbu pretiahnutím kože v riase, uvoľnením fascie v podkoží. Technika je nebolestivá. Je odlišná od klasických masáži, nepoužívame žiaden olej. Táto terapia sa používa na uvoľnenie povrchne uložených svalov, skrátených svalov a šliach, jaziev. Je veľmi účinná, hlavne s posunom ( pretiahnutím) fascií na chrbte, pri stuhnutí svalstva, pri skrátení alebo tuhnutí Achilovej šľachy. Má podobný účinok ako reflexná masáž chrbtice, po ukončení zostáva dlhodobo pocit prehrievania v ošetrovanie oblasti.

Mäkké techniky používame na odstránenie napätia aj na tvári, hlave, dolných končatinách.

Fascie sú najspodnejšia vrstva kože ktorá je pripojená k superficiálnej fascii. Problém v hlbke tkaniva môže mať dopad na kožu, a to tak, že sa zmení jej štruktúra alebo sa objaví reťazec lézii. Pohyblivosť kože by mala byť vo všetkych smeroch rovnaká.

Fasciálne reťazce prenášajú každodenné pohyby tela. Do harmonizácie pohybu sú zapojené svaly, nervy, centrá rovnováhy. Bez fascií by harmonizácia nebola možná. Reťazce sú napr. bočné, predné a zadné. Zadný reťazec začína na nohe, pokračuje cez lýtko, dvojhlavý sval stehna, tvorí prevodové body v oblasti kosti krížovej, kostrče, ligament (väzov) pánvy. V krížiacich sa miestach fascie prechádzajú z jednej strany na druhú. Fascie sa chovajú podľa toho, či je energia zostupná alebo vzostupná.

Na stehne obklopuje všetky svaly jeden velký valcovitý plášť a tvorí jeden celok.Vo vnútri každého svalu obklopuje ďalší fasciálny list jednotlivé zväzky svalových vlákien. Brušná dutina je lemovaná veľkým membranóznym vakom, ktorý obsahuje vnútorné orgány, pričom ju izoluje od susedných štruktúr.

Mäkkými technikami ovplyvňujeme viscero-vertebrálne vzťahy (reflexné vzťahy medzi vnútornými orgánmi a stavcami).