Metóda PIR

Metóda PIR

Postizometrická relaxácia spája manuálnu medicínu a vlastnú rehabilitáciu. Je to technika, která ovplyvňuje svalové spazmy a preťažené svalové vlákna, najmä spúšťacie body (trigger points). Zároveň eliminuje bolest a pripravuje svaly na následnú pohybovú aktivitu. PIR dosahujeme napetíe svalu, ktoré je vhodné pre koordinačne náročne pohybové stereotypy. Tým, že upravíme napetíe jednoho svalu, ovplyvníme aj napetie všetkých svalov tvoracích funkčný reťazec. Preto je možno touto metódou liečit aj zreťazené svalové spazmy a spúšťové body vyvolávajúce prenesenú bolesť. Terapiu možné aplikovať príamo na preťažené svalové snopce a preťažené úponové časti, ktoré sú zdrojom bolestivých bodov. Výhodou terapie je, že pacient ju po edukácii môže prevádzať sám na niektorých svalových skupinách.