Rekondícia a revitalizácia po úrazoch

Rekondícia a revitalizácia po úrazoch

Cieľom je rozvoj funkčného systému po predchádzajúcom zranení. Rozvoj v našom ponímaní znamená nielen rast, ale hlavne proporciálne a optimálne ovplyvnenie navrátenia funkčného stavu, ktorému predchádza presná a dôsledná diagnostika disbalancii. Tréningový vývoj rešpektuje individuálne biologické, sociálne a psychologické odlišnosti klienta, primeranosť a postupnosť zaťaženia v limitoch pohybovej výkonnosti.