Senzomotorická stimulácia

Senzomotorická stimulácia

Senzomotorická stimulácia (SMS) patrí medzi metódy založené na neurofyziologickom podklade. Tieto metódy využívajú základnú schopnosť nervového systému, plasticitu (tvárnosť, premenlivost), ktorú mozog ani pri najrôznejších poruchách nestráca (vždy sú zachované aspoň funkčné rezervy). Preto pri poruche jednoho pohybového vzorca je možné tento vzorec senzoricky stimulovať a tým jeho poruchu liečiť a funkciu obnovovať. Teda zjednodušene povedané, narušený vzorec je možné v mozgu upravovať vďaka výššie uvedenej plasticite centrálnej nervovej sústavy.

Postup cvičenia je v rámci terapie individuálny. Cvičenie postupuje podľa metodickej rady a náročnosť cvikov sa zvyšuje postupne tak, aby boli využité všetky možnosti pre úpravu funkčných porúch pohybového aparátu. Veľmi dôležité je dbať na kvalitné prevedenie cviku. Nieje teda dôležitá dĺžka cvičenia ale to aby bolo cvičenie prevádzané dobre.